Jak se stát poštou Partner Co dostanu od České pošty?

S čím pomůže Česká pošta a co zajistíte vy?

Česká pošta zajistí

Modelový příklad odměny za jednopřepážkovou poštu Partner otevřenou 20 hodin/týden v obci s počtem 1 000 obyvatel vychází přibližně 19 700 Kč za měsíc (včetně DPH).

Za provozování vyplácíme měsíční odměnu podle rozsahu hodin pro veřejnost a počtu transakcí

Doručování je zajišťováno Českou poštou beze změny stávajícím způsobem.

My se staráme o doručování, vy se staráte o svou provozovnu

Dodáme vám nábytek, trezor, výpočetní techniku včetně poštovního softwaru a datového připojení, externí označení provozovny a poštovní materiál. Navíc vás bezplatně proškolíme, zajistíme konzultace a servis vybavení. 

Dodáme vám potřebné vybavení včetně nábytku, PC zařízení a datového připojení

Vy zajistíte

Poštu Partner může provozovat obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona. Doporučená minimální plocha pro jednopřepážkovou poštu je 15 m².

Umožníte realizaci provozovny v prostorách obce, obchodu, nebo jiné privátní provozovny

Pošta Partner musí mít otevřeno pro veřejnost minimálně ve stejném rozsahu původní pošty. Zároveň musí mít otevřeno každý pracovní den.

Staráte se o příjem a výdej zásilek vašich klientů

Zajistíte instalaci dodaného externího a interního označení na budovu pošty Partner a do vnitřních prostor.

Zajistíte instalaci dodaného označení provozovny

Jak to celé probíhá?

Vybereme provozovatele a uzavřeme smlouvu

Dodáme a nainstalujeme vybavení, zaškolíme

Otevřeme společně nový provoz

Osa Osa
 

Pošta Partner se vyplatí

Za zajištění poštovních služeb Vás odměníme. Výše odměny určuje rozsah hodin pro veřejnost (pevná částka) a počet transakcí. 

Fixní odměna

Fixní odměna

Výše fixní odměny pro pošty Partner závisí na počtu hodin pro veřejnost. Ty mohou být v rozsahu 15 - 30 hodin týdně (odstupňováno po 5 hodinách).

Fixní odměna

Variabilní odměna

Výše variabilní odměny se skládá z provize prodeje poštovních a dalších služeb jako např. počet provedených transakcí, prodej kolků, dobíjení SIM, prodej dálničních kupónů, prodej losů nebo prodej poštovních cenin a zboží.

Staň se partnerem

V roce 2023 došlo k významnému nárůstu odměn.

 

Staňte se poštou Partner

Máte dotaz?

Jsem starosta a chci provozovat poštu Partner ve své obci. Co mám pro to udělat a jaké výhody to obci přinese?

Stačí na našich stránkách v nabídce Najděte kontakt najít podle obce příslušného obchodního zástupce České pošty a domluvit si s ním schůzku.

Co se týká výhod, tak aktuální zkušenosti s provozováním Pošty Partner v České republice ukazují, že přítomnost pošty Partner má celou řadu pozitivních důsledků. Jde především o udržení základních služeb v obci a z toho plynoucího pohodlí pro její obyvatele. Dále jde o zlepšení dostupnosti služeb jejím občanům, kdy se z pošty Partner stává v podstatě centrum sdílených služeb. V neposlední řadě pak jde o udržení zaměstnanosti.

Jsem živnostník a chtěl bych v rámci své činnosti provozovat poštu Partner. Jaké kroky musím učinit a jaké výhody mi to přinese?

V první řadě doporučujeme projednat váš záměr na příslušném obecním úřadě a zde domluvit další postup, zejména zda a jakým způsobem bude obec vystupovat při změně. Následně v nabídce "Najděte kontakt" najít podle obce příslušného obchodního zástupce České pošty a domluvte si s ním schůzku. 

Co se týká výhod, pro provozovatele jde především o zdroj dalších příjmů – pro Českou poštu tuto službu poskytuje za úplatu. Dále díky provozování pobočky pošty Partner dojde ke zvýšení počtu zákazníků, kteří každý den jeho provozovnu navštíví a z toho plynoucí nárůst tržeb a nárůst popularity provozovny. Může si také rozšířit sortiment prodávaného zboží, a především lépe využít kapacity – prostoru i času zaměstnanců.

Jaké výhody budou mít z přítomnosti pošty Partner občané?

 Tento model přináší celou řadu výhod i pro ně. Především jde o delší otevírací dobu, dává také občanům možnost vyřídit si více úkonů na jednom místě spolu s širším sortimentem zboží než na běžné poště. Díky lepšímu využití kapacit provozovatele také často dochází ke zlevnění jím nabízených služeb.

Kdo bude platit přestavbu prostor – například vymalování, stavební úpravy apod?

Prostory vhodné pro provozování pobočky pošty Partner si zajišťuje přímo její provozovatel. Veškeré náklady s tímto spojené jdou proto za ním. Nicméně i tak jde o činnost, která, i přes případné počáteční náklady, bude pro provozovatele zisková.

Mohu si pro provozování pošty Partner ponechat svůj nábytek, nebo je nutné mít přepážku dodanou Českou poštou?

V případě, že máte vhodný vlastní nábytek, pak nemusíte naši nabídku na dodání přepážky využít. V každém případě dodáme označení, a to jak interiéru, tak exteriéru.

Musím si v souvislosti s provozováním pošty Partner sjednávat pojištění? Kdo toto pojištění hradí?

Ano, pojištění je pro provozovatele pošty Partner nutností. Smluvní partner musí pojistit zapůjčené vybavení pošty Partner a také se musí pojistit proti škodám způsobeným podnikatelskou činností. Vaší povinností bude pojistit věci uchovávané v trezoru, a to pro případ škod způsobených působením živlů nebo trestnou činností.

Úhrada pojištění je záležitostí smluvního partnera. Pojistná smlouva musí být platná a účinná od začátku provozu pošty Partner Zástupce.

Provozuji poštu Partner a chci si vzít dovolenou. Jakým způsobem mi může Česká pošta pomoci se zajištěním zástupu?

Na zástupu je možné se domluvit například s  bývalým nebo současným pracovníkem České pošty, ten nicméně nesmí v rámci fondu své pracovní doby pro Českou poštu vykonávat činnost pro smluvního zástupce. Neumožňuje to zákoník práce, protože se jedná o cizí zaměstnavatelský subjekt.

Mezi pracovníkem České pošty a smluvním zástupcem musí být pro případ jeho činnosti na poště Partner uzavřen samostatný pracovní vztah (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce …), činnost musí být vykonávána mimo fond pracovní doby pracovníka České pošty (pracovní volno, dovolená, náhradní volno …).

Budu mít jako provozovatel určenou pevnou otevírací dobu?

Rozsah hodin pro veřejnost se sjednává při přípravě smlouvy, jeho dodržování je pro smluvního zástupce závazné. Minimálně však budete muset mít pro veřejnost otevřeno tak, jako měla původní pošta ve vaší obci.

Poštu Partner bude provozovat místní obchod, co se stane, pokud zkrachuje?

V případě, že by provozovatel v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.