Jak se stát poštou Partner Co dostanu od České pošty?

Co jako pošta Partner zajišťujeme my a co vy?

Co zajistíme my

Modelový příklad: odměna za jednopřepážkovou poštu Partner otevřenou 25 hodin/týden v obci s 1 000 obyvatel je cca 18 000 Kč vč.DPH za měsíc. Průměrná odměna za dvoupřepážkovou je cca 30 000 Kč vč.DPH.

K provozování vyplácíme měsíční odměnu v průměru více jak 16 000 Kč vč. DPH

Doručování je zajišťováno Českou poštou beze změny stávajícím způsobem.

My se staráme o doručování, vy se staráte o svou provozovnu

Dodáme vám nábytek, trezor, výpočetní techniku včetně poštovního softwaru, externí označení provozovny a poštovní materiál. Navíc vás bezplatně proškolíme, zajistíme konzultace a servis vybavení. 

Dodáme vám potřebné vybavení vč. nábytku a PC zařízení

Co zajistíte vy

Poštu Partner může provozovat obec, právnická osoba nebo živnostník. Doporučená minimální plocha pro jednopřepážkovou poštu je 15 m2 a v neposlední řadě je potřeba externí plocha pro označení provozovny.

Zajistíte prostor ve svém obchodě nebo provozovně

Pošta Partner musí mít otevřeno pro veřejnost minimálně ve stejném rozsahu původní pošty. Zároveň musí mít otevřeno každý pracovní den.

Staráte se o příjem a výdej zásilek vašich klientů

Přístup k internetu je nezbytný pro práci poštovního softwaru.

 

Poskytujeme příspěvek na připojení až do výše 2 490 Kč.

Zajistíte si přístup k internetu

Jak to celé probíhá?

Vybereme provozovatele a uzavřeme smlouvu

Dodáme a nainstalujeme vybavení, zaškolíme

Otevřeme společně nový provoz

Osa Osa

Díky vyšší frekvenci návštěvníků se vám zvýší i obrat vašeho hlavního podnikání. Navíc zajistíte pro své sousedy v obci poštovní služby.

My platíme vám

Za služby spojené s provozem České pošty platíme my vám. Odměnu jako takovou rozdělujeme na fixní a variabilní. Tzn. čím více budete úspěšní, tím více vyděláte.

01.

Fixní odměna

Výše fixní odměny pro pošty Partner závisí na rozsahu hodin pro veřejnost. Minimální výše odměny je více než 11 300 Kč vč. DPH.

02.

Variabilní odměna

Výše variabilní odměny se skládá z provize prodeje poštovních a dalších služeb jako např. počet provedených transakcí, prodej kolků, dobíjení SIM, prodej dálničních kupónů, prodej losů nebo prodej poštovních cenin a zboží.

V průměru provozovatelům pošty Partner platíme okolo 16 000 Kč měsíčně vč. DPH.

 

Nově zavádíme dvoupřepážkové pošty Partner. U nich odměna začíná na přibližně 21 000 Kč vč. DPH.

Staň se partnerem

Staňte se poštou Partner i vy!

Vyhledejte nejbližší kontakt nebo si prohlédněte aktuální výzvy.

Najděte kontakt

Máte dotaz?

Jsem starosta a chci provozovat poštu Partner ve své obci, co mám pro to udělat?

V tomto případě stačí na našich stránkách v nabídce Najděte kontakt najít podle obce příslušného ředitele pobočkové sítě České pošty a domluvit si s ním schůzku.

Jsem živnostník a chtěl bych v rámci své činnosti provozovat poštu Partner, jaké kroky musím učinit?

V první řadě doporučujeme projednat váš záměr na příslušném obecním úřadě a zde domluvit další postup, zejména zda a jakým způsobem bude obec vystupovat při změně. Následně v nabídce Najděte kontakt najít podle obce příslušného ředitele pobočkové sítě České pošty a domluvit si s ním schůzku. 

Jaké výhody bude mít z provozování pošty Partner obec?

Aktuální zkušenosti s provozováním Pošty Partner v České republice ukazují, že přítomnost pošty Partner má celou řadu pozitivních důsledků. Jde především o udržení základních služeb v obci a z toho plynoucího pohodlí pro její obyvatele. Dále jde o zlepšení dostupnosti služeb jejím občanům, kdy se z pošty Partner stává v podstatě centrum sdílených služeb. V neposlední řadě pak jde o udržení zaměstnanosti.

Jaké výhody bude mít provozování pošty Partner pro jejího provozovatele?

Pro provozovatele jde především o zdroj dalších příjmů – pro Českou poštu tuto službu poskytuje za úplatu. Dále díky provozování pobočky pošty Partner dojde ke zvýšení počtu zákazníků, kteří každý den jeho provozovnu navštíví a z toho plynoucí nárůst tržeb a nárůst popularity provozovny. Může si také rozšířit sortiment prodávaného zboží, a především lépe využít kapacity – prostoru i času zaměstnanců.

Jaké výhody budou mít z přítomnosti pošty Partner občané?

 Tento model přináší celou řadu výhod i pro ně. Především jde o delší otevírací dobu, dává také občanům možnost vyřídit si více úkonů na jednom místě spolu s širším sortimentem zboží než na běžné poště. Díky lepšímu využití kapacit provozovatele také často dochází ke zlevnění jím nabízených služeb.

Rozhodnu-li se provozovat poštu Partner, jaké si k tomu musím pořídit vybavení?

V tomto ohledu má provozovatel poměrně snadnou práci. Vybavení interiéru včetně výpočetní techniky, bezpečnostního vybavení – trezor a time trezor a externího označení provozovny zajišťuje Česká pošta. Samozřejmě Česká pošta zajistí školení a každé pobočce pošty Partner přidělí pracovníka z řídící pošty, který poradí a případně také zařídí, co bude potřeba.

Kdo bude platit přestavbu prostor – například vymalování, stavební úpravy apod?

Prostory vhodné pro provozování pobočky pošty Partner si zajišťuje přímo její provozovatel. Veškeré náklady s tímto spojené jdou proto za ním. Nicméně i tak jde o činnost, která, i přes případné počáteční náklady, bude pro provozovatele zisková...

Mohu si pro provozování pošty Partner ponechat svůj nábytek, nebo je nutné mít přepážku dodanou Českou poštou?

V případě, že máte vhodný vlastní nábytek, pak nemusíte naši nabídku na dodání přepážky využít. V každém případě dodáme označení, a to jak interiéru, tak exteriéru.

Musím si v souvislosti s provozováním pošty Partner sjednávat pojištění? Kdo toto pojištění hradí?

Ano, pojištění je pro provozovatele pošty Partner nutností. Smluvní partner musí pojistit zapůjčené vybavení pošty Partner a také se musí pojistit proti škodám způsobeným podnikatelskou činností. Vaší povinností bude pojistit věci uchovávané v trezoru, a to pro případ škod způsobených působením živlů nebo trestnou činností.

Úhrada pojištění je záležitostí smluvního partnera. Pojistná smlouva musí být platná a účinná od začátku činnosti Zástupce.

Provozuji poštu Partner a chci si vzít dovolenou. Jakým způsobem mi může Česká pošta pomoci se zajištěním zástupu?

Na zástupu je možné se domluvit s pracovníkem České pošty, ten nicméně nesmí v rámci fondu své pracovní doby pro Českou poštu vykonávat činnost pro smluvního zástupce. Neumožňuje to zákoník práce, protože se jedná o cizí zaměstnavatelský subjekt.

Mezi pracovníkem České pošty a smluvním zástupcem musí být pro případ jeho činnosti na poště Partner uzavřen samostatný pracovní vztah (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce …), činnost musí být vykonávána mimo fond pracovní doby pracovníka České pošty (pracovní volno, dovolená, náhradní volno …).

Jak mohu co nejefektivněji zvládnout teoretickou přípravu na provozování pošty Partner?

Česká pošta zajistí každému provozovateli pošty Partner a jeho zaměstnancům dvě úvodní školení. První bude organizováno přímo Českou poštou, druhé potom Českou národní bankou. Před účastí na školení doporučujeme minimálně 1 den (nejlépe 2 nebo více dnů) na řídící poště, kde se pracovník budoucí pošty Partner seznámí s provozem pošty, terminologií, druhy zásilek apod. Dále doporučujeme přípravu na školení formou samostudia.

Budu mít jako provozovatel určenou pevnou otevírací dobu?

Rozsah hodin pro veřejnost se sjednává při přípravě smlouvy, jeho dodržování je pro smluvního zástupce závazné. Minimálně však budete muset mít pro veřejnost otevřeno tak, jako měla původní pošta ve vaší obci.

Když pobočku zřídíme, změní se nějak rozsah služeb?

Pošta Partner poskytuje všechny standardní poštovní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, důchodů a SIPO, vybrané bankovní služby a prodej poštovních cenin a zboží.

Proč se pobočky budou převádět na pošty Partner?

Česká pošta se dlouhodobě zabývá formou a ekonomikou provozu pobočkové sítě s cílem dosáhnout jejího optimálního rozložení a struktury při zachování legislativou stanovené dostupnosti pošt. Převedení některých pošt na partnerské pobočky, což je v zahraničí běžný model, tak umožní zachování rozsáhlé pobočkové sítě České pošty i ekonomickou udržitelnost jejího provozu.

Existují kritéria, podle kterých je určeno, které pobočky České pošty budou převedeny na poštu Partner? Znamená to, že se pobočka České pošty v naší obci zruší?

Pobočka se neruší, pošta Partner je plnohodnotná pošta, rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou. Základním hlediskem pro změnu v pobočkové síti je úroveň využívání jednotlivých pošt jejími zákazníky.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že převod pošty na poštu Partner nejen, že neznamená rušení pošty, v souvislosti s ním nedojde ani ke zhoršení poskytovaných služeb. Jednoduše řečeno, jde pouze o přechod na nový, efektivnější způsob obsluhy daného území.

Co se stane v případě, že obec nebude se zřízením pošty Partner souhlasit?

Pokud nebude obec souhlasit, pak bude Česká pošta hledat jiného smluvního partnera, a to například místní obchod. Samozřejmě uvítáme, když nám s vhodným výběrem pomůže. Již nyní máme pošty Partner například v Konzumech, Jednotách nebo třeba v kavárnách.

Poštu Partner bude provozovat místní obchod, co se stane, pokud zkrachuje?

V případě, že by provozovatel v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.

Hrozí provozovateli za porušení smlouvy nějaké sankce? Pokud ano, jaké a za co konkrétně?

Ve smlouvě je zakotvena pokuta za její porušení, která ale byla opakovaně snižována, a to až na současných 10 tisíc Kč. Může být uplatněna za porušení sedmi ustanovení smlouvy (zákaz provést podstatnou změnu v sortimentu zboží a neprovozovat v Partnerovi činnost konkurující České poště nebo ČSOB; povinnost být vybaven povinným vybavením, které obdržel od České pošty; povinnost chránit bankovní, listovní a poštovní tajemství vč. údajů třetích osob; nepřenechat vypůjčené věci bez souhlasu České pošty třetím osobám; povinnost být připojen do datové sítě České pošty; povinnost umožnit České poště provádění její reklamy v Partnerovi; povinnost hlásit vzniklé bezpečnostní incidenty).

Česká pošta však bude vedle smluvní sankce i nadále oprávněna vymáhat náhradu škody, která jí porušením smluvní povinnosti ze strany Zástupce vznikla.

Smluvní pokuta se neuplatní v případě, že k porušení povinnosti došlo v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli smluvní strany, která se porušení povinnosti dopustila, bránila jí ve splnění její povinnosti a tuto překážku nebo její následky tato smluvní strana nemohla odvrátit nebo překonat.

Co znamená označení Přátelská pošta Partner?

Certifikát Přátelská pošta Partner dostává pošta, která má:

  • vysoký standard obsluhy
  • proaktivní přístup
  • příjemné vystupování
  • je bez evidovaných oprávněných stížností
  • upravené sklo přepážky
  • orientace v produktech a službách ČP
  • provozní doba přizpůsobená potřebám obce
  • přirozené propojení aktivit ČP s ostatními podnikatelskými aktivitami a službami obce