Napsali o nás Co se děje na poštách Partner

12.9. 2017

Projekt Pošta Partner

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Poslat balík poštou z obecního úřadu, nebo si jít pro důchod do místního koloniálu. To není na českém venkově už nic nemožného. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začínají poštovní přepážky propojovat s malým obchodem nebo jiným drobným prodejem. O tom, že by si ke svému podnikání přibraly také provozování Pošty Partner, uvažuje na venkově pětina podnikatelů. Téměř každou osmou pobočku České pošty teď vlastně provozují smluvní partneři. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Předseda představenstva Karel Havlíček je teď se mnou ve studiu. Dobrý večer.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Hezký večer.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Čekali jste takový zájem o provozování poštovních služeb mezi podnikateli, nebo jak hodnotíte ten zájem? Je dostatečný?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Tak my jsme to trochu tušili, protože popravdě řečeno do roku 2014 o to nijak valný zájem z podnikatelské strany nebyl. Zjednodušeně řečeno v té době vznikalo přibližně 7 provozoven tohoto charakteru ročně. Nicméně od roku 2014, kdy Česká pošta docela zásadně změnila podmínky pro podnikatele, tak to začalo silně narůstat. A v posledních týdnech a měsících je to už skutečně poměrně zásadní nárůst, protože vzniká nebo vznikají 3 provozovny týdně, což je tedy s ohledem na venkov v podstatě nejrychleji rostoucí dneska segment podnikání.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Je nějaký rozdíl tedy mezi poštou samotnou a Poštou Partner?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Pro běžného spotřebitele v podstatě vůbec žádný. Není tam nic dražšího, je to stejný servis. Dokonce možná v některých případech i pružnější servis, což se předpokládá z řad podnikatelů, protože přizpůsobí více otevírací dobu třeba potřebám té dané obce. Nemluvě o tom, že celá řada podnikatelů to spojuje s malým koloniálem, drobnými službami, květinářstvím nebo třeba nějakou internetovou kavárnou. Takže svým způsobem pro běžného spotřebitele je to spíše krok lepšímu.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy jste říkal, že před 3 lety vlastně tedy Česká pošta změnila nějaké ty podmínky. Tak kdo se může stát smluvním partnerem pošty?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
V zásadě kdokoli, kdo je schopen prokázat to, že na to má adekvátní provozovnu, která pochopitelně nemusí být jeho a může to být pronajmuto. Velmi často to pronajímají obce. Může to být i třeba někde v jeho baráčku. Musí to být samozřejmě přístupné z ulice a musí to splňovat nějaké základní elementy toho, že se tam může zákazník pohybovat. Není to ale nic náročného, nic, řekněme, nepřekonatelného. Za další musí mít chuť, protože samozřejmě jsou tam určitá pravidla v tom slova smyslu, že je tam nějaká minimální otevírací doba a za další musí mít samozřejmě podnikatelského ducha, protože pokud to ten podnikatel opře pouze o ty poštovní služby, on vlastně získává jakousi značku, získává vybavení, získává ty produkty, což je samozřejmě důležité, tak mu to nemusí stačit na uživení. Když to úplně zjednoduším, tak kdyby neukonal žádný úkon v daném měsíci, tak dostane 10 tisíc korun, což asi na uživení nestačí, nicméně průměrná odměna, to znamená už po započítání provizí ze všech úkonů, které ten dotyčný učiní v daném měsíci, tak je průměrná sazba 16 tisíc, což už není tak úplně špatné. Pokud si ale k tomu ještě přidá nějakou podnikatelskou aktivitu, například ten zmíněný koloniál nebo třeba to květinářství, nebo to je součástí prostě jiné provozovny z drobných služeb, tak v danou chvíli to není jenom ten přímý příspěvek, ale současně se dá předpokládat, a to je i prokázáno, to zvýší tržby jeho stávajících produktů. Prostě a jednoduše na tu provozovnu přijde více lidí.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Rozumím tomu správně ale, že vlastně na té Poště Partner nemusí pracovat nutně poštovní úřednice nebo lidé v tomhle tom oboru vzdělaní?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Nemusí. Tam v podstatě pracuje ten dotyčný, obvykle živnostník nebo jeho rodina a není k tomu žádné třeba specifické, řekněme, vzdělání, pokud to chceme takto pojmout. Ten člověk musí být proškolen. Na to samozřejmě Česká pošta má své techniky nebo své prostě školitele a on si musí projít prostě základním jakýmsi kurzem, tak aby byl schopen prostě nabízet adekvátně ty produkty. Ale to běžný živnostník prostě bez většího problému zvládne.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
A skutečně tedy na té Poště Partner si člověk může dojít pro důchod, pro SIPO, vyřídit opravdu veškeré tedy poštovní služby, které nabízí Česká pošta klasická?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Přesně tak. Může si tam vyřídit cokoli. Navíc ještě, jak jsem říkal, může si tam přidat svoje služby toho podnikatelského charakteru. A to je právě to, k čemu my hodně míříme. Protože to je ten, říkejme tomu rakouský nebo německý model, jenom podotýkám, že v Německu je to prakticky 100% provozoven, které jsou v rukou poštovních provozoven, které jsou v rukou podnikatelů, v Rakousku je to asi 80%, u nás zatím jenom 13%, nicméně mělo by to bejt do roku 2025, rovněž těch 70 až 80%, tak to je právě to, co se nám líbí, že v tom Rakousku nebo v tom Německu to spojují s jinou aktivitou. Jinými slovy vlastně pro tu obec je to, řekněme, jakési, když to řeknu trošku nadneseně, jakési centrum malého obchodu, drobných služeb. V současné době ale i digitálních služeb, kopírovacích služeb, svým způsobem i finančních služeb, protože tam samozřejmě může být bankomat. Čili je to do určité míry i na kreativitě toho daného podnikatele a samozřejmě na, řekněme, té kupní síle těch obyvatel té obce.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy už jste tady zmínil nějaké údaje a z vašich slov to jasně vyplývá, že tedy do Pošty Partner vkládáte z pohledu těch malých podnikatelů na venkově jednoznačné naděje, jak se udržet tedy vlastně to podnikání, drobné podnikání na venkově.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Tak je to určitá šance. Naše asociace letos spustila obrovský projekt, který se jmenuje Rok venkova a podporujeme tím vlastně podnikání na venkově. A velmi dobře si uvědomujeme, že venkov je obecně o infrastruktuře, chceme-li ho udržet. Dopravní infrastruktuře, sociální infrastruktuře, rozumějme tím školky, zdravotní středisko a pošta. A pokud prostě vznikají tři nové provozovny týdně, tak už je to věc, která nás musí silně zajímat. A bude-li jich do roku 2025 řádově 2,5 tisíce, no tak je to velmi zajímavý podnikatelský segment. Jenom podotýkám, že v současné době jich je necelých 400. To samo o sobě není málo. Srovnám to třeba s boomem malých pivovarů, minipivovarů, kterých jsme tady zde na vaší půdě diskutovali přibližně před 14 dny, a měli jsme docela radost, že už je 400 minipivovarů v České republice a každý týden vzniká jeden další, tak tady to mám trojnásobek.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Takže budoucnost je prostě ve spojení Pošta Partner?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Jsme přesvědčeni, že do budoucna drtivá většina poštovních provozoven na venkově bude v rukou podnikatelů. A pokud to dobře uchopí, je šance k solidnímu výdělku, možná jenom k přilepšení. V každém případě to může zaručit slušnou obslužnost dané obce, spotřebitelé, čili obyvatelé té obce mohou prostě mít služby tak, jak si přejí v dané hodině s daným servisem. A obecně se domnívám, že to spíše nebo ne spíše, ale jednoznačně prospěje infrastruktuře venkova.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka:
Říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Děkuji za návštěvu ve studiu. Hezký večer.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků:
Já mockrát děkuji a mějte se hezky. Hezký večer, na shledanou.      

Zdroj: ČRo Plus, Den v 60 minutách, 11. 09. 2017